Diverdoatsie.nl © 2019
 TUINDERSVERENIGING
 DIVERDOATSIE

header

header

Bestuur

Voorzitter: Mennie Oosterhuis
Vice-VoorzitterMatthé Snijders, tel. 0505268061
Secretaris: Gineke Alberts  tel.: 0641838337
Penningmeester: Denise Humalda
Matthé Snijders: contact Klaas de Vriezestraat
                  

verhuur tuinen: Matthé Snijders

Commissies
Tuincommissie
Thomas Bijl (hoofd), tel.: 0628522479
Margit Gosen
Theo van de Klundert
Marten Scheepstra


Commissie van beroep
Maria Derksen
Trieneke Froma

Kascommissie

Bea Bok
Ida VenhuizenReglementen
Huishoudelijk reglement (pdf)
Tuinreglement (pdf)

Statuten
Statuten (pdf)


Algemene ledenvergadering
jaarlijks, begin Maart