Diverdoatsie.nl © 2023
 TUINDERSVERENIGING
 DIVERDOATSIE

header

header

Bestuur

Voorzitter: Matthé Snijders
Secretaris: Gineke Alberts
Penningmeester: Denise Humalda
Algemeen bestuurslid: Erna de Beuze
Matthé Snijders: contact Klaas de Vriezestraat
                  

verhuur tuinen: Matthé Snijders tel. 0625504536

Commissies
Tuincommissie
Roelof Wolff (coördinator)
Marten Scheepstra


Commissie van beroep

Maria Derksen
Trieneke Froma

Kascommissie

Bea Bok
Ida Venhuizen


Reglementen
Huishoudelijk reglement (pdf)
Tuinreglement (pdf)

Statuten
Statuten (pdf)


Algemene ledenvergadering
jaarlijks, maart